Blog

Firma nextporter podporuje vzdelávanie detí


Ako firma sa vždy snažíme posúvať svoje hranice a vytvárať niečo výnimočné. Neuspokojíme sa s priemerom. Chceme podstúpiť ten extra krok, zabehnúť tú extra míľu.

Pomocou nášho podnikania chceme prispievať k niečomu veľkolepému a udržateľnému. Správať sa spoločensky zodpovedne je pre nás veľmi dôležité a preto sme sa rozhodli podporiť jeden pekný projekt.

Uzavreli sme spoluprácu so študijnými centrami Basic sídliacimi v Banskej Bystrici a Zvolene a prispeli na pomoc deťom vytvárať si pozitívny vzťah k učeniu a naberaniu vedomostí.

Na čo sú zamerané študijné centrá Basic?

Študijné centrá Basic sa zameriavajú na pomoc deťom, ktoré majú problém s učením sa. Pomocou špecializovaného individuálneho doučovania v centre cielene riešia problémy, ktoré ovplyvňujú schopnosť detí učiť sa a byť v škole aktívni. Efektívnymi metódami tak prispievajú k lepšej kvalite ich života.

Študijné centrá Basic riešia problémy s učením ako napríklad:

nechuť k učeniu
nesústredenosť
problémy s čítaním
problémy s písaním
problémy s počítaním
rôzne doučovania

Skúsení lektori v študijných centrách Basic dokážu odhaliť konkrétne prekážky v učení a problémom vedia skutočne porozumieť. Deti aj ich rodičov tak naučia, ako tieto problémy efektívne riešiť.

Ako sme sa rozhodli pomôcť my

Dlhodobo si uvedomujeme zodpovednosť voči našim budúcim generáciám a preto sme sa rozhodli podporiť aj tento vzdelávací projekt.

Spolu so študijnými centrami Basic v Banskej Bystrici a Zvolene šírime medzi ľuďmi osvetu ohľadom efektívneho učenia sa pre naše deti. Študijným centrám pomáhame práve s ich propagáciou.

Plnohodnotné vzdelanie detí je pre nás nesmierne dôležité a preto sme investovali do tvorby a distribúcie propagačných materiálov, ktoré môžu osloviť práve tých, ktorí pomoc potrebujú. Môžu pomôcť ešte väčšiemu množstvu detí učiť sa efektívne a vytvoriť si pozitívny vzťah k učeniu.

 

Pomoc druhým je krásna vec a preto veríme, že podobných projektov bude v našej firme v budúcnosti iba pribúdať.

Pre viac informácií o školách BASIC navštívte: https://www.centrumbasic.sk/

Kontaktujte nás

Kontakt

  • nextporter s.r.o
  • Ďumbierska 20
  • 974 11 Banská Bystrica
  • Slovakia
  • Tel.: +421 (0)905 946 616
  • E-mail: info@nextporter.com
  • Nextporter instagram facebook
Urobte s nami výhodný obchod!
Odosielam