Blog

Logistika budúcnosti: Aké sú nové trendy v logistike?

Digitálna transformácia výrobných a logistických procesov neustále napreduje. Preto v súčasnej dobe každá moderná spoločnosť postupne modernizuje svoje logistické procesy. Predstavujeme vám niektoré trendy a inovácie v logistike.

Logistika a internet vecí

Štúdia spoločnosti PwC uvádza, že až 91 % priemyselných spoločností buduje alebo plánuje vybudovať digitálne fabriky. Investície do riešení na báze internetu vecí (IoT) v strednej a východnej Európe tak neustále stúpajú. Do roku 2021 by mali zaznamenať medziročný nárast až 19 %. IoT zabezpečuje najmä prepojenie prostredníctvom rôznych senzorov a zber potrebných údajov.

Inovácie v logistike

V minulom článku sme si priblížili súčasné technológie v logistike. V tomto sa pozrieme na inovatívne technológie, ktoré budú v modernej logistike dominovať v blízkej budúcnosti.

Moderná logistika pracuje s kognitívnymi technológiami

Zásobovacie reťazce vidia svoju budúcnosť najmä v kognitívnych technológiách. Ide o technologickú platformu združujúcu hardvérové a softvérové komponenty. Tieto poskytujú poznávacie funkcie približujúce ľudské schopnosti, ako napríklad strojové učenie, rozpoznávanie reči, priestorovú orientáciu či počítačové videnie.

Rozšírená realita bude totiž pomáhať v rámci skladových procesov a vizualizácii evidovaného stavu zásob v reálnom čase, pri príprave tovaru na základe odberateľských objednávok, ale aj jeho balení.

Nové technológie v logistike: Robotizácia skladov

V súčasnosti sa v moderných skladoch využívajú drony alebo roboty, no vývojári neváhajú ísť ešte o krôčik ďalej. Nová generácia robotických zariadení budú totiž roboty s humanoidnými prvkami (coboty), ktoré budú prirodzene spolupracovať s ľudskými pracovníkmi.

Novinka v logistike: Využitie 5G siete

Spustenie 5G siete urýchli robotizáciu, ktorá transformuje priemyselné riadiace systémy. Sieť urýchli prenos a spracovanie veľkoobjemových dát v reálnom čase a ich následnú výmenu s GPS systémom alebo autonómnymi vozidlami. Už v roku 2025 je predpokladaný až 21,5% podiel 5G siete na mobilnom trhu.

Vďaka spomínaným technológiám bude možné lepšie ovládať zásobovanie, riadenie skladových procesov a celkovú výrobnú logistiku. Aké technológie využívate vo vašich skladoch vy?

 

obrazky: z pixabay

 

Kontaktujte nás

Kontakt

  • nextporter s.r.o
  • Ďumbierska 20
  • 974 11 Banská Bystrica
  • Slovakia
  • Tel.: +421 (0)905 946 616
  • E-mail: info@nextporter.com
  • Nextporter instagram facebook
Urobte s nami výhodný obchod!
Odosielam