Blog

Otrava čistiacimi prostriedkami a chemikáliami v domácnosti a ako si s ňou poradiť

Na Slovensku sa ročne otrávi okolo 4 000 ľudí, z čoho viac ako polovicu prípadov tvoria deti. Podľa štatistík Národného toxikologického informačného centra (NTIC) je jednou z najčastejších príčin otráv intoxikácia čistiacimi prostriedkami a chemikáliami.

 

Otrava, nazývaná aj intoxikácia, je vyvolaná jedovatou látkou, ktorá po vniknutí do organizmu môže poškodiť orgány a spôsobiť aj smrť. Toxické látky z čistiacich prostriedkov sa doň môžu dostať vdýchnutím, prehltnutím, cez kožu či sliznice. Priebeh otravy závisí od intenzity a dĺžky pôsobenia jedu.

Pozor na čistiace prostriedky a chemikálie

Niektoré chemikálie a čistiace prostriedky môžu byť pri nesprávnom použití zdraviu škodlivé. Nebezpečné sú najmä pre malé deti, ktoré si neuvedomujú ich toxickosť. Majte ich preto uskladnené tak, aby sa k nim nedostali.

 

Najčastejšie vznikajú intoxikácie z čistiacich prostriedkov na báze chlóru, acetónu, toluénu a rôznych penivých látok. Penivé prípravky (mydlá, šampóny a pracie prostriedky) sú prakticky neškodné, no problém vzniká pri ich vdýchnutí.

Detská špecialita - kapsuly a prášok na pranie

Hoci pracie kapsuly, napríklad Ariel 3in1 Pods, zamedzujú priamemu kontaktu s pracím prostriedkom, môžu byť nebezpečné, najmä pokiaľ máte doma deti. Dieťa môže kapsulu prehltnúť alebo rozhryznúť, a tak sa otráviť. Pracie prášky majú zas dráždivé účinky na kožu a sliznice. V prípade požitia vypláchnite ústa malým množstvom vody, pretože prostriedok pení.

Nepríjemné saponáty

Saponáty spôsobujú hnačky, bolesti brucha a vracanie, ktoré môže byť nebezpečné najmä pre vdýchnutie peny do pľúc. V prípade ich požitia podajte kvôli pene v žalúdku malé množstvo vody, či liek s obsahom simetikonu.

Čistiace prostriedky s dráždivými a leptavými účinkami

Medzi čistiace prostriedky s dráždivými a leptavými účinkami patria:

 

 • dezinfekčné prostriedky obsahujúce amóniové zlúčeniny
 • leštiace prípravky s obsahom benzínu, olejov a rôznych farbív
 • odmasťovače a odstraňovače usadenín v odpadoch s hydroxidom sodným alebo draselným
 • odstraňovače vodného kameňa so silnými leptavými kyselinami

 

Po požití týchto prípravkov kontaktujte svojho lekára, tiesňové linky alebo linku NTIC.

Čo robiť pri otrave čistiacimi prostriedkami a chemikáliami

V prípade požitia niektorého zo spomínaných čistiacich prostriedkov nikdy nevyvolávajte vracanie, najmä pokiaľ majú leptavé účinky - mohli by ešte viac podráždiť sliznice, alebo zapríčiniť vniknutie jedu do dýchacej trubice. Odporúčame vám vypláchnuť ústa malým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.

 

V prípade kontaktu s pokožkou alebo očami oplachujte postihnuté miesto vlažnou vodou aspoň 15 minút, nikdy však nie silným prúdom.

 

Najlepšie, čo môžete hneď po intoxikácii urobiť, je kontaktovať svojho lekára, tiesňovú linku 155, 112 alebo linku NTIC.

 

Telefónne čísla NTIC počas pracovných dní do 15:30 hod.: 02/ 5477 4166 a 0911 166 066.

Telefónne číslo NTIC po 15:30 hod., počas pohotovosti a víkendov: 02/ 5477 4166.

 

Do telefónu povedzte tieto údaje:

 

 • meno, rodné číslo a poisťovňu intoxikovanej osoby
 • aká látka je príčinou otravy
 • ako došlo k otrave
 • vykonané opatrenia
 • čas pôsobenia jedu

 

Pokiaľ idete do nemocnice, zoberte si so sebou aj balenie obsahujúce názov čistiaceho prostriedku a jeho zloženie.

 

Prevencia je vždy lepšia, ako hasenie požiaru. Vždy si preto radšej vopred preštudujte bezpečnostné pokyny na použitie danej chemikálie, ktoré nájdete na jej obale. Dúfame, že tieto údaje nebudete nikdy potrebovať, avšak ak by vo vašej blízkosti malo dôjsť k otrave čistiacimi prostriedkami, veríme, že vám náš článok pomôže.

 

Vďaka:

Text: Denisa Dee

Foto:

foto (titulná fotka)
od:
congerdesign z Pixabay

Kontaktujte nás

Kontakt

 • nextporter s.r.o
 • Ďumbierska 20
 • 974 11 Banská Bystrica
 • Slovakia
 • Tel.: +421 (0)905 946 616
 • E-mail: info@nextporter.com
 • Nextporter instagram facebook
Urobte s nami výhodný obchod!
Odosielam