Blog

Pomohli sme benefičnému koncertu Na krídlach anjelov 2019

Pomoc druhým a spoločenská zodpovednosť bola pre nextporter vždy dôležitým faktorom. Nedávno sme sa preto rozhodli podporiť benefičný koncert Na krídlach anjelov 2019.

Siedmy ročník benefičného koncertu Na krídlach anjelov sa konal 16.10.2019 v Žiari nad Hronom. Koncert v mestskom kultúrnom centre bol navrhnutý pre osoby s telesným alebo mentálnym postihnutím.

Aké bolo podujatie Na krídlach anjelov 2019?

Na tohtoročnom benefičnom koncerte, ktorý moderoval Lukáš Latinák, sa predstavili skupiny Vidiek, S hudbou vesmírnou, Balkansambel a spevák a skladateľ Peter Lipa.

Pre divákov bol pripravený zaujímavý program. Mohli si zatancovať zumbu alebo sa zúčastniť zaujímavých náučných workshopov. Ako workshopy boli ponúknuté hravé košikárstvo, ozdobovanie sadrových odliatkov a enkaustika (maľovanie horúcim voskom). Okrem vosku sa maľovalo na tričká, plátno, ba dokonca aj na tvár.

Organizátor benefičného koncertu – občianske združenie Milan Štefánik

Organizátorom benefičného koncertu bolo občianske združenie Milan Štefánik. Občianske združenie Milan Štefánik organizuje kultúrne benefičné podujatia pre mentálne a zdravotne postihnutých na Slovensku. Poskytuje náučno-výchovné workshopy a pod vedením skúsených inštruktorov hendikepovaných aj vyučuje. Najčastejšie sú to tance, zásady prvej pomoci, enkaustika, modelovanie z hliny a maľovanie na telo či textil.

Mentálne postihnutých združenie integruje do spoločnosti vystavovaním ich výtvarných diel na týchto podujatiach alebo zapojením do programu.

S pomáhaním pokračujeme aj naďalej

Už v minulosti sme podporili viacero akcií zameraných na pomoc druhým a sociálnu zodpovednosť. Prispeli sme na pomoc deťom v núdzi a propagáciu vzdelávacích centier. Pomohli sme dokonca aj našim štvornohým miláčikom.

Momentálne sme organizátorom podujatia Na krídlach anjelov 2019 darovali kozmetické produkty, ako vďaku za to, čo robia. Občianskemu združeniu Milan Štefánik prajeme do budúcnosti veľa úspechov. Želáme im veľa úsmevov na tvárach tých, pre ktorých toto všetko robia.

My s našou pomocou druhým a sociálnou zodpovednosťou plánujeme v budúcnosti pokračovať. Myslíme si totiž, že je dôležité konať dobro a pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

Kontaktujte nás

Kontakt

  • nextporter s.r.o
  • Ďumbierska 20
  • 974 11 Banská Bystrica
  • Slovakia
  • Tel.: +421 (0)905 946 616
  • E-mail: info@nextporter.com
  • Nextporter instagram facebook
Urobte s nami výhodný obchod!
Odosielam