Blog

Pomáhame deťom z detského domova

 

V našej firme veríme, že deti sú naša budúcnosť. Rozhodli sme sa im venovať aj v našom ďalšom projekte a pomohli sme detskému domovu – Centrum Srdiečko. Prispeli sme na chod ich každodenných činností.

Pomoc detskému domovu – Centrum Srdiečko

V našom minulom blogu sme spomínali, že pomoc druhým je krásna vec. A teraz si predstavte, že vďaka vášmu podnikaniu dokážete neprestajne pomáhať a robiť radosť druhým.

Rozhodli sme sa vybrať touto cestou a v rámci sociálnej zodpovednosti sme darovali naše produkty detskému domovu – Centrum Srdiečko. Jedná sa o drogériu, ktorú v centre denne využívajú všetky deti a vychovávatelia.

Zoznámte sa s detským domovom – Centrum Srdiečko

Detský domov - Centrum Srdiečko je nezisková organizácia, ktorá poskytuje profesionálnu pomoc deťom v núdzi. Od roku 2008 zabezpečuje náhradnú rodinnú starostlivosť pre deti odobraté zo svojej biologickej rodiny.

Pomáha identifikovať ohrozené deti a pomáha rizikovým rodinám. Poskytuje sociálne poradenstvo a rodinnú terapiu.

Niektoré z mnohých projektov, ktoré centrum Srdiečko realizuje:

 • terénna práca
 • sociálno – psychologické poradenstvo a rodinná terapia
 • pomoc týraným ženám s deťmi
 • pobytové tábory pre pestúnske rodiny
 • linka pomoci ohrozeným ľuďom
 • odborná činnosť psychológov, vychovávateľov, špeciálnych pedagógov a sociálnych pracovníkov

 

Momentálne sa v centre v Banskej Bystrici nachádza 19 detí. Mimo priestorov centra sú zamestnaní 3 profesionálni rodičia, ktorí poskytujú profesionálnu starostlivosť pre 6 detí. Pripravujú deti na rôzne životné situácie, pomáhajú im samostatne myslieť a rozvíjať sebavedomie a seba vyjadrovanie.

 

Hodnoty ako dôvera a pomoc ostatným charakterizujú našu firmu od začiatku jej existencie. Preto by sme chceli týmto osloviť aj ostatné spoločnosti a jednotlivcov, ktorí pomôcť môžu, aby sa k nám pridali a išli sme spoločne príkladom. Stačí predsa tak málo aby sme urobili svet lepším miestom.

Kontaktujte nás

Kontakt

 • nextporter s.r.o
 • Ďumbierska 20
 • 974 11 Banská Bystrica
 • Slovakia
 • Tel.: +421 (0)905 946 616
 • E-mail: info@nextporter.com
 • Nextporter instagram facebook
Urobte s nami výhodný obchod!
Odosielam